Opłata targowaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ) ustalono
wysokość dziennych stawek opłaty targowej na 2005 rok
 od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na terenie gminy w wysokości :
 
1/ za sprzedaż z samochodu dostawczego                - 15,- zł,
2/ za sprzedaż z samochodu osobowego                  - 15,- zł,
3/ za sprzedaż z ciągnika rolniczego z przyczepą      - 15,- zł,
4/ za sprzedaż z wozu konnego                               - 10,- zł,
5/ za sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki                      -   5,- zł,

____________________________________________________________________

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

Pobierają ją inkasenci – sołtysi wydając pokwitowanie jako dowód jej opłacenia, z której rozliczają się w ciągu 7 dni od pobrania opłaty.


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (30 grudnia 2004)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 grudnia 2004, 10:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1485