Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę


Rypin, dnia 26.09.2012r.
 
 
W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N
o g ł a s z a
 
przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w następujących miejscowościach:
 
I.                  Wieś: BALIN
 
1.     dz. nr 109/109 o powierzchni 0,6413 ha,
2.     część dz. nr 109/110 o powierzchni 0,8000 ha.
 
Dla poszczególnych działek wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
1.     dla dz. nr 109//109 – 1,35 dt,
2.     dla dz. nr 109/110 – 1,77dt.
 
II.      Wieś: CZYŻEWO
 
1.     dz.nr 188/3 o powierzchni  1,5000 ha
 
Dla tej działki wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi – 3,55dt.
 
III.           Wieś: DYLEWO
 
1.   dz. nr 62/2 o powierzchni 2,1600 ha,
2.   dz. nr 62/4 o powierzchni 2,1900 ha,
3.   dz. nr 64/1 o powierzchni 4,7500 ha,
4.   dz. nr 131/1 o powierzchni 1,8600 ha.
 
Dla poszczególnych działek wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
1.     dla dz. nr 62/2 – 4,64dt,
2.     dla dz. nr 62/4 – 4,89dt,
3.     dla dz. nr 64/1 – 8,30dt,
4.     dla dz. nr 131/1 – 4,73dt.  
 
IV.            Wieś: MARIANKI
 
1.     dz. nr 129/1 o powierzchni 0,1043 ha,
2.     dz. nr 129/3 o powierzchni  0,0490 ha,
3.     część dz. nr 129/4 o powierzchni 0,1416 ha,
4.     część dz. nr 129/4 o powierzchni 0,0985 ha,
5.     dz. nr 130/4 o powierzchni 0,0800 ha,
6.     dz. nr 143/1 o powierzchni 0,5000 ha.
 
Dla poszczególnych działek wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
       
1.     dla dz.nr 129/1 – 0,07dt,
2.     dla dz.nr 129/3 – 0,10dt,
3.     dla części dz.nr 129/4 o pow. 0,1416 ha – 0,26dt,
4.     dla części dz.nr 129/4 o pow. 0,0985 ha – 0,18dt,
5.     dla dz.nr 130/4 – 0,11dt,
6.     dla dz.nr 143/1 – 1,25dt.
 
V.               Wieś: PUSZCZA MIEJSKA
 
1.     dz. nr 51/10 o powierzchni 11,7388 ha,
2.     dz. nr 52/1 o powierzchni 1,1000 ha,
3.     dz. nr 52/3 o powierzchni 1,9100 ha,
4.     dz. nr 53 o powierzchni 3,8200 ha,
5.     dz. nr 90 o powierzchni 1,1500 ha,
6.     część dz. nr  121/7 o powierzchni 5,0100 ha,       
7.     część dz. nr  121/7 o powierzchni 6,1300 ha,       
8.     część dz. nr  121/7 o powierzchni 5,9800 ha.
 
Dla poszczególnych działek wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
1.     dz. nr 51/10 – 4,72dt,
2.     dz. nr 52/1 – 0,44dt,
3.     dz. nr 52/3 – 0,76dt,
4.     dz. nr 53 – 1,53dt,
5.     dz. nr 90 – 0,46dt,
6.     dla części dz. nr  121/7 o powierzchni 5,0100ha – 1,90dt,       
7.     dla części dz. nr  121/7 o powierzchni 6,1300 ha – 2,52dt,       
8.     dla części dz. nr  121/7 o powierzchni 5,9800 ha – 2,94dt.   
 
VI.            Wieś: RYPAŁKI
 
1.     część dz. nr 63/6 o powierzchni 0,5000 ha
 
Dla tej działki wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi – 2,98dt.
 
VII.        Wieś: SADŁOWO
 
1.     część dz. nr 208/3 o powierzchni 2,0600 ha,
2.     dz. nr 222 o powierzchni 1,4400 ha.
 
Dla poszczególnych działek wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
 
1.     dla części dz. nr 208/3 – 1,21dt,
2.     dla dz. nr 222 – 0,31dt.
 
VIII.     Wieś: STĘPOWO
 

1.     dz. nr 252 o powierzchni 0,2200 ha,
2.     część dz. nr 254/9 o powierzchni 0,3800 ha.         
 
Dla poszczególnych działek wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
1.     dla dz.nr 252 – 0,25dt,
2.     dla części dz.nr 254/9 – 1,74dt.
 
 
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wyrażona jest w odpowiedniej ilości żyta i będzie przeliczana wg ceny za 1dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dz.Urz. RP „Monitor Polski” na każdy rok.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
·        stałe zameldowanie na terenie Gminy Rypin
·        prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego (dotyczy działek powyżej 0,5ha) Każdy z oferentów może zaproponować wysokość czynszu dzierżawnego w kwintalach odpowiedniej ilości żyta, która nie może wynosić mniej niż wysokość wywoławcza wraz z postąpieniem nie mniejszym niż 1 %.
Przeliczona cena zostanie zaokrąglona do pełnych złotych.
Nie przewiduje się wpłaty wadium. 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rypin znajdującej się w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 w pokoju nr 16
w następujących godzinach:
 
I.Wieś: BALIN godz. 9:00 ,
II.Wieś: CZYŻEWO godz.9:30 ,
III.Wieś: DYLEWO godz. 10:00,
IV. Wieś: MARIANKI godz. 10:30,
V. Wieś: PUSZCZA  MIEJSKA godz. 11:00,
VI. Wieś: RYPAŁKI godz.11:30,
VII. Wieś: SADŁOWO godz.11:45,
VII. Wieś: STĘPOWO godz. 12:00.
 
Z oferentem, który wygrał przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres trzech lat 
Wójtowi Gminy Rypin przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Upoważnionym do kontaktów w sprawie przetargu jest Pan Stanisław Pesta Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Gminy Rypin, pokój nr 4, telefon  54 280-9704 w godzinach 8ºº - 12ºº
    
                                                                             
  Wójt  Gminy  Rypin
/-/ Janusz  Tyburski
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (26 września 2012)
Opublikował: Mariusz Paprocki (26 września 2012, 15:04:44)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (26 października 2012, 08:48:47)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1819