zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Marianki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.3.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: Informacja o odrzuceniu i wyborze oferty poniżej jako plik .pdf 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (1193kB) pdf

Informacja o odrzuceniu i wyborze oferty pobierz (3127kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ pobierz (230kB) pdf

Zmiana treści SIWZ pobierz (92kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (6560kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (339kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz (52kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (art. 22, ust. 1) pobierz (37kB) word
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz robót pobierz (45kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach pobierz (38kB) word
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi pobierz (44kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób pobierz (45kB) word
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (art. 24, ust. 1) pobierz (36kB) word
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projekt umowy pobierz (162kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót branży sanitarnej pobierz (113kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót branży elektrycznej pobierz (141kB) word
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany ogólny pobierz (27429kB) zip
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Projekt budowlany branży elektrycznej pobierz (15531kB) zip
Załącznik Nr 13 do SIWZ - Specyfikacja techniczna robót sanitarnych pobierz (515kB) pdf
Załącznik Nr 14 do SIWZ - Specyfikacja techniczna robót elektrycznych pobierz (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Paprocki (10 lutego 2012, 15:57:20)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (28 marca 2012, 08:37:34)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2479