zamówienie na:

Przebudowa-modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Linne - Jasin od km 0+000 do km 2 + 008

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.12.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (363kB) pdf

Informacja o wyborze oferty {IWO)

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (1586kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (282kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz (47kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy pobierz (142kB) word
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji pobierz (34kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Kosztorys ofertowy pobierz (104kB) word
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy art. 22, ust. 1 pobierz (37kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych pobierz (48kB) word
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz osób pobierz (44kB) word
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi pobierz (44kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach pobierz (38kB) word
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Informacja dotycząca podwykonawców pobierz (36kB) word
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy - art. 24, ust. 1 pobierz (36kB) word
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Projekt budowlany pobierz (180kB) pdf
Załącznik Nr 13 do SIWZ - Wykaz znaków pobierz (177kB) pdf
Załącznik Nr 14 do SIWZ - Przekrój konstrukcyjny pobierz (272kB) pdf
Załącznik Nr 15 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne pobierz (1369kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Paprocki (5 lipca 2012, 15:42:11)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (31 sierpnia 2012, 10:29:24)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1557