zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej Iwany – Starorypin Pr. dł. 1800,0 m

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 2710.14.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (374kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz (232kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (1587kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (279kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz (47kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy pobierz (255kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji pobierz (34kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Kosztorys ofertowy pobierz (14kB) word
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy art. 22, ust. 1 pobierz (37kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych pobierz (48kB) word
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz osób pobierz (44kB) word
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi pobierz (44kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach pobierz (38kB) word
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy art 24 pobierz (36kB) word
Specyfikacja techniczna pobierz (208kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Paprocki (3 sierpnia 2012, 14:57:56)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (31 sierpnia 2012, 10:26:11)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1342