zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr Cetki - Czyżewo od km 0+000 do km 1+510 etap I

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.271.05.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia do pobrania poniżej 
Informacja o udzieleniu zamówienia pobierz (424kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (568kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (376kB) pdf
SIWZ pobierz (1330kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (16kB) word
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy pobierz (29kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie pobierz (15kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie pobierz (14kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie pobierz (13kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz robót pobierz (13kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz osób pobierz (12kB) word
Załącznik nr 8 - Informacja o podwykonawcach pobierz (39kB) word
Załącznik nr 9 - Projekt umowy pobierz (790kB) pdf
Załącznik nr 10 - Opis techniczny + przedmiar robót pobierz (35kB) word
Załącznik nr 11 - Część rysunkowa pobierz (7289kB) pdf
Załącznik nr 12 - SST Wykonania i odbioru robót pobierz (380kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Żołnowski (23 kwietnia 2014, 09:36:48)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (20 maja 2014, 14:41:12)
Zmieniono: Dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1177