zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki – ETAP II"

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.8.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (750kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz (433kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ pobierz (239kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (2611kB) pdf

SIWZ pobierz (387kB) pdf
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy pobierz (62kB) word
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy_art 22 ust. 1 pobierz (37kB) word
Załącznik nr 3_Wykaz robót pobierz (46kB) word
Załącznik nr 4_Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach pobierz (38kB) word
Załącznik nr 5_Wykaz narzędzi pobierz (44kB) word
Załącznik nr 6_Wykaz osób pobierz (45kB) word
Załącznik nr 7_Oświadczenie Wykonawcy_art 24 ust. 1 pobierz (36kB) word
Załącznik nr 8_projekt umowy pobierz (298kB) pdf
Załącznik nr 9_przedmiar robót branży sanitarnej pobierz (288kB) zip
Załącznik nr 10_przedmiar robót branży elektrycznej pobierz (141kB) zip
Załącznik nr 11_projekt branży sanitarnej pobierz (13117kB) zip
Załącznik nr 12_projekt branży elektrycznej pobierz (2409kB) zip
Załącznik nr 13_specyfikacja branży sanitarnej pobierz (787kB) zip
Załącznik nr 14_specyfikacja branży elektrycznej pobierz (392kB) zip
Załącznik nr 15_informacja o przynależności do grupy kapitałowej pobierz (37kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Paprocki (13 czerwca 2014, 16:20:14)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (12 sierpnia 2014, 10:16:56)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1980