zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OS.2710.09.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (650kB) pdf

Informacja o wyborze oferty pobierz (42kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (192kB) pdf
SIWZ pobierz (504kB) pdf
Załącznik nr 1 - Wykaz tras pobierz (193kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy pobierz (52kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków pobierz (15kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pobierz (12kB) word
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej pobierz (41kB) word
Załącznik nr 6 - Projekt umowy pobierz (933kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marcin Żołnowski (1 lipca 2014, 14:53:37)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 sierpnia 2014, 11:12:40)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 876