zamówienie na:

Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4, z funkcją do ograniczania stref skażeń ratownictwa chemiczno – ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP Kowalki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.2710.11.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (695kB) pdf
Informacja o wyborze oferty pobierz (395kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ pobierz (764kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (2421kB) pdf
SIWZ pobierz (558kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (58kB) word
Załącznik nr 1a - Specyfikacja techniczna pobierz (254kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy art 22 ust. 1 pobierz (42kB) word
Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw pobierz (46kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy art 24 ust. 1 pobierz (39kB) word
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej pobierz (40kB) word
Załącznik nr 6 - Projekt umowy pobierz (214kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Paprocki (12 sierpnia 2014, 15:23:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (19 września 2014, 08:18:57)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1108