zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Starorypin Prywatny od km 0+000 do km 0+608.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.271.06.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 9 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (753kB) pdf
Informacja o wyborze wykonawcy pobierz (484kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (19kB) word
SIWZ pobierz (1440kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (17kB) word
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy pobierz (39kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie pobierz (16kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie pobierz (14kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie pobierz (13kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz robót pobierz (13kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz osób pobierz (12kB) word
Załącznik nr 8 - Informacja o podwykonawcach pobierz (40kB) word
Załącznik nr 9 - Projekt umowy pobierz (723kB) pdf
Załącznik nr 10 - Opis techniczny+przedmiar robót pobierz (61kB) word
Załącznik nr 11 - Część rysunkowa pobierz (16817kB) zip
Załącznik nr 12 - Projekt budowlano-telekomunikacyjny pobierz (3466kB) zip
Załącznik nr 13 - Projekt organizacji ruchu pobierz (1015kB) pdf
Załącznik nr 14 - SST Wykonania i odbioru robót pobierz (293kB) word

metryczka


Opublikował: Roman Michalski (25 marca 2015, 13:36:58)

Ostatnia zmiana: Roman Michalski (8 maja 2015, 12:57:19)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 952