zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne, Część III Zamówienia Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 22 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej  
Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia pobierz (1418kB) pdf
Informacja o wyborze oferty pobierz (154kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (284kB) pdf
SIWZ pobierz (1155kB) pdf
załącznik nr 4 Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego pobierz (178kB) excel

metryczka


Opublikował: Roman Michalski (14 kwietnia 2015, 14:28:57)

Ostatnia zmiana: Roman Michalski (15 czerwca 2015, 13:18:25)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 629