zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (14kB) word

Informacja o wyborze oferty
pobierz (622kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (411kB) pdf
SIWZ pobierz (509kB) pdf
Załącznik nr 1 - Wykaz tras pobierz (68kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy pobierz (18kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków pobierz (15kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pobierz (12kB) word
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej pobierz (41kB) word
Załącznik nr 6 - Projekt umowy pobierz (838kB) pdf

metryczka


Opublikował: Roman Michalski (30 czerwca 2015, 13:46:28)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (19 sierpnia 2015, 09:15:14)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 725