zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej 120 353C Starorypin Prywatny - Rypin od km 0+000 do km 0+320

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty ponizej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (277kB) pdf
Informacja o wyborze oferty pobierz (537kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (189kB) pdf
SIWZ pobierz (1198kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (18kB) word
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy pobierz (28kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 urt. 1 pobierz (15kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pobierz (14kB) word
Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa pobierz (13kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz robót pobierz (13kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz osób pobierz (12kB) word
Załącznik nr 8 - Informacja dot. podwykonawców pobierz (36kB) word
Załącznik nr 9 - Projekt umowy pobierz (710kB) pdf
Załącznik nr 10 - Opis i przedmiar pobierz (45kB) word
Załącznik nr 11 - Część rysunkowa pobierz (18761kB) pdf
Szczegółowa specyfikacja techniczna - pobierz (993kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żołnowski (17 lipca 2015, 10:06:56)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (3 września 2015, 14:45:18)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 894