zamówienie na:

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin na rok 2016

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RiRW.271.ZO.5.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 25 kwietnia 2016  15:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (734kB) pdf
Zapytanie ofertowe pobierz (906kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pobierz (834kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy pobierz (33kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o speł. warunków udziału w postępowaniu pobierz (26kB) word
Załącznik nr 4 - Projekt umowy pobierz (304kB) pdf

metryczka


Opublikował: Roman Michalski (15 kwietnia 2016, 14:34:01)

Ostatnia zmiana: Roman Michalski (4 maja 2016, 14:26:00)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 598