zamówienie na:

Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo etap II od km 0+770 do km 1+662

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.2.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 marca 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Identyfikator postępowania na miniportalu: 3846e474-85d1-4c46-adc1-b88a7c05c6b4
Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00009659/01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (6kB) plik
Informacja z otwarcia ofert pobierz (236kB) pdf
Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 300 000,00 zł brutto.

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (112kB) pdf
SWZ pobierz (803kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (90kB) word
Załącznik nr 2 - Ośw. dot. przesłanek wykl. oraz dot. warunków spełniania udziału pobierz (62kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej pobierz (17kB) word
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pobierz (52kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych pobierz (57kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz osób pobierz (53kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (290kB) pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna pobierz (10089kB) zip

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (23 lutego 2021, 13:09:50)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (22 marca 2021, 15:23:16)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 508