zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.4.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 czerwca 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Identyfikator postępowania na miniportalu:78cf2c05-a184-49ad-b157-9500b0b0b438
Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00065287/01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (334kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert pobierz (373kB) pdf

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 300 000,00 zł brutto.

Uwaga! ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA OFERT !
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pobierz (40kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie SWZ nr 2 pobierz (375kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy po zmianie SWZ nr 2 pobierz (96kB) word

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 pobierz (405kB) pdf

Wyjaśnienia treści SWZ pobierz (413kB) pdf
Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ - Wytyczne techniczne do projektowania pobierz (1037kB) pdf

Uwaga! ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA OFERT !
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz (40kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie treści SWZ pobierz (415kB) pdf
Załącznik nr 1 do zmiany treści SWZ - Wytyczne techniczne do projektowania pobierz (1037kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy po zmianie treści SWZ pobierz (96kB) word

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (115kB) pdf
SWZ pobierz (906kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (96kB) word
Załącznik nr 2 - Ośw. dot. przesłanek wykl. oraz dot. warunków spełniania udziału  pobierz (62kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej pobierz (17kB) word
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pobierz (52kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych pobierz (58kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz osób pobierz (54kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (284kB) pdf
Załącznik nr 8 - Lokalizacja ścieżki pobierz (2444kB) zip

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (26 maja 2021, 13:43:37)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (23 lipca 2021, 13:41:40)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 562