zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej nr 120338C Balin – Lasoty od km 0+000 do km 0+190

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.5.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 16 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (251kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert pobierz (366kB) pdf

Identyfikator postępowania na miniportalu: ddd62977-bf40-4b1f-9f83-f3d1dd4d7dbf
Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00101682/01

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (116kB) pdf
SWZ pobierz (856kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (95kB) word
Załącznik nr 2 - Ośw. dot. przesłanek wykl. oraz dot. warunków spełniania udziału pobierz (62kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej pobierz (18kB) word
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pobierz (52kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych pobierz (57kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz osób pobierz (53kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (286kB) pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna pobierz (6104kB) zip

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (1 lipca 2021, 14:58:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (5 sierpnia 2021, 11:01:54)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1218