zamówienie na:

Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.6.2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 września 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Identyfikator postępowania na miniportalu: db8566e5-8a9b-431a-8d94-262ad72a6021
Nr ogłoszenia TED: 2021/S 151-399721

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (365kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz (393kB) pdf
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 000 000,00 zł brutto.

Zmiana treści SWZ pobierz (395kB) pdf

Wyjaśnienia treści SWZ pobierz (408kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (129kB) pdf
SWZ pobierz (669kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (129kB) word
Załącznik nr 2 - JEDZ pobierz (173kB) word
Załącznik nr 2 - JEDZ pobierz (558kB) pdf
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu o udost. niezbędnych zasobów Wykonawcy pobierz (69kB) word
Załącznik nr 4 - Ośw. dot. gr. kap. pobierz (39kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw pobierz (72kB) word
Załącznik nr 6 - Ośw. wykonawcy o aktualności inf. zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp pobierz (68kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (341kB) pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna cz. 1 pobierz (17339kB) zip
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna cz. 2 pobierz (26666kB) zip

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (6 sierpnia 2021, 12:52:59)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (11 października 2021, 14:53:37)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 699