zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120323 Zakrocz - Czermin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.7.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 sierpnia 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Identyfikator postępowania na miniportalu: e0cb2f02-0452-4650-8de5-9a6521452ba4
Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00140130/01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (333kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert {pp22}
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadanie: 300 000,00 zł brutto.

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (114kB) pdf
SWZ pobierz (1079kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (95kB) word
Załącznik nr 2 - Ośw. dot. przesłanek wykl. oraz dot. warunków spełniania udziału pobierz (60kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej pobierz (17kB) word
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pobierz (52kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych pobierz (57kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz osób pobierz (53kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (290kB) pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna pobierz (20480kB) zip
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna pobierz (18013kB) plik

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (6 sierpnia 2021, 18:23:27)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (8 września 2021, 14:29:09)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 744