zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120323 Zakrocz- Czermin - wiadukt

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.8.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 września 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Identyfikator postępowania na miniportalu: 8baa0590-f9d4-4115-a714-5379f2bffa37
Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00161002/01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (329kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz (363kB) pdf
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadanie: 65 000,00 zł brutto.


UWAGA! ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz (57kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie treści SWZ pobierz (391kB) pdf
Załącznik nr 1 do zmiany SWZ - Formularz ofertowy pobierz (95kB) word
Załącznik nr 2 do zmiany SWZ - Ośw. dot. przesłanek wykl. oraz dot. warunków spełniania udziału pobierz (62kB) word
Załącznik nr 3 do zmiany SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej pobierz (18kB) word
Załącznik nr 4 do zmiany SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pobierz (52kB) word
Załącznik nr 5 do zmiany SWZ - Wykaz robót budowlanych pobierz (57kB) word
Załącznik nr 6 do zmiany SWZ - Wykaz osób pobierz (53kB) word
Załącznik nr 7 do zmiany SWZ - Projekt umowy pobierz (289kB) pdf
Załącznik nr 8 do zmiany SWZ - Dokumentacja techniczna pobierz (5427kB) zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz (41kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie treści SWZ pobierz (373kB) pdf
Załącznik do zmiany treści SWZ - Formularz ofertowy pobierz (94kB) word

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 pobierz (390kB) pdf
Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 pobierz (398kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (109kB) pdf
SWZ pobierz (848kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (95kB) word
Załącznik nr 2 - Ośw. dot. przesłanek wykl. oraz dot. warunków spełniania udziału pobierz (62kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej pobierz (18kB) word
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pobierz (52kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych pobierz (57kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz osób pobierz (53kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (289kB) pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna pobierz (9761kB) zip

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (26 sierpnia 2021, 12:31:20)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (1 października 2021, 09:22:47)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 939