zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.9.2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 
 Identyfikator postępowania na miniportalu: 9d38718c-12df-47f4-8bda-524aebd91053
Nr ogłoszenia TED: 2021/S 211-554648

Informacja o wyborze oferty pobierz (263kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert pobierz (373kB) pdf

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 200 000,00 zł brutto.

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (124kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (128kB) word
Załącznik nr 2 - JEDZ pobierz (175kB) word
Załącznik nr 2 - JEDZ pobierz (559kB) pdf
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu o udost. niezbędnych zasobów Wykonawcy pobierz (50kB) word
Załącznik nr 4 - Ośw. dot. gr. kap. pobierz (20kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz usług, narzędzi pojazdów pobierz (62kB) word
Załącznik nr 6 - Ośw. wykonawcy o aktualności inf. zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp pobierz (49kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (225kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (29 października 2021, 13:33:25)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (14 grudnia 2021, 14:52:35)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 882