Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Dodano ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania
Data: 2021-02-09 14:49:32
Autor: Katarzyna Jarzębowska
Dodano ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla części 2 zamówienia
Data: 2021-02-09 14:40:15
Autor: Katarzyna Jarzębowska
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 5 postępowania
Data: 2021-01-27 14:13:58
Autor: Katarzyna Jarzębowska
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 4 postępowania
Data: 2021-01-27 14:08:18
Autor: Katarzyna Jarzębowska
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. 3 postępowania
Data: 2021-01-27 14:03:23
Autor: Katarzyna Jarzębowska
Dodano informację z sesji otwarcia ofert
Data: 2021-01-19 07:39:38
Autor: Katarzyna Jarzębowska
Dodano wyjaśnienia treści SIWZ
Data: 2021-01-13 13:23:16
Autor: Katarzyna Jarzębowska
Dodano ogłoszenie o zmianie SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 2021-01-11 16:02:44
Autor: Katarzyna Jarzębowska
Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

powrót do informacji »