zamówienie na:

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.04.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty poniżej  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pobierz (321kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (422kB) pdf

Informacja o wyborze oferty pobierz (479kB) pdf

Modyfikacja treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (144kB) pdf

Załącznik - Formularz ofertowy do Modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (17kB) word


Ogłoszenie o zmówieniu pobierz (376kB) pdf
SIWZ pobierz (1335kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (17kB) word
Załącznik nr 2a - Kosztorys ofertowy pobierz (64kB) pdf
Załącznik nr 2b - Kosztorys ofertowy pobierz (32kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie pobierz (15kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie pobierz (14kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie pobierz (13kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz robót pobierz (13kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz osób pobierz (12kB) word
Załącznik nr 8 - Informacja o podwykonawcach pobierz (40kB) word
Załącznik nr 9 - Projekt umowy pobierz (623kB) pdf
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót pobierz (39kB) pdf
Załącznik nr 11 - Projekt budowlany pobierz (211kB) pdf
Załącznik nr 12a - Część rysunkowa pobierz (16590kB) jpg
Załącznik nr 12b - Część rysunkowa pobierz (4636kB) pdf
Załącznik nr 12c - Część rysunkowa pobierz (8541kB) pdf
Załącznik nr 13a - SST wodociągowa pobierz (234kB) pdf
Załącznik nr 13b - SST drogowa pobierz (1278kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żołnowski (7 kwietnia 2014, 14:14:53)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (20 stycznia 2015, 15:21:31)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o zmianie ogloszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1916