WYBORY PREZYDENTA RP 10.05.2020 r.

WYBORY PREZYDENTA RP 10.05.2020 r.

Posiedzenie okw w dniu 9 lipca 2020 roku

Posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy. godz. 9.00 - OKW w Starorypinie Rządowym, Rypinie i Zakroczugodz. 10.00 - OKW w Sadłowie, Stępowie i BorzyminieW tym dniu [...]

Posiedzenie okw w dniu 3 lipca 2020 roku

Posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w Starorypinie Rządowym, Rypinie, Zakroczu, Sadłowie oraz Stępowie odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy. W tym dniu komisje dokonają przeliczenia kart [...]

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy. godz. 10.00 - OKW w Starorypinie Rządowym, Rypinie i Zakroczugodz. 13.00 - OKW w Sadłowie, Stępowie i BorzyminieW tym dniu [...]

Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych i godzinach otwarcia lokali wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Rypin w dniu 28 czerwca 2020 roku rozpoczną pracę o godz. 6.00. Lokale wyborcze otwarte będą w godz. od 7.00 do 21.00.  [...]

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zawiadomień o uczestnictwie w wyborach dokonanych przez komitety wyborcze

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zawiadomień o uczestnictwie w wyborach dokonanych przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., złożonych [...]

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 r. informujemy, iż do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek, w tym dniu od godz. 10.00 do godz. 14.00) w pokoju nr 19 można zgłaszać [...]

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zgłoszenia [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się [...]

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są przez urzędnika wyborczego dla gminy Rypin p. Sławomira Kryszczuka oraz sekretarza gminy p. Mariusza Paprockiego w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 w godzinach [...]

Wykaz bezpłatnych miejsc na wywieszanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Rypin.Tablice ogłoszeń w sołectwach:1. Balin2. Borzymin3. Cetki4. Czyżewo5. Dębiany6. [...]

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się [...]

Obwody głosowania w gminie Rypin

Wykaz stałych obwodów głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych: OKW Nr 1  - Szkoła Podstawowa w Starorypinie RządowymSołectwa: Marianki, Podole, Rypałki Prywatne, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy.OKW Nr 2 [...]

metryczka