Raporty

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r,. poz. 609) wójt co roku do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Zgodnie z art. 28 aa. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.609) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie gminy Rypin w 2023 roku (1653kB) pdf

Zgłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin (16kB) word

Klauzula informacyjna (15kB) word

Sesja Rady Gminy Rypin, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się  w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin.


Raport o stanie gminy Rypin w roku 2022 (1932kB) pdf

Zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Rypin (15kB) word

Klauzula informacyjna (14kB) word

Sesja Rady Gminy Rypin, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się  w dniu 27 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin.

Raport o stanie gminy w roku 2021 (2268kB) pdf

Zgłoszenie do przewodniczącej rady gminy (14kB) word

Klauzula informacyjna (13kB) word

Sesja Rady Gminy Rypin, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się  w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin.

Raport o stanie gminy w 2020 roku (2144kB) pdf

Zgłoszenie do przewodniczącej rady gminy (14kB) word

Klauzula informacyjna (13kB) word

Sesja Rady Gminy Rypin, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 29 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin.

Raport o stanie gminy w roku 2019 (1902kB) pdf


Sesja Rady Gminy Rypin, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 24 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin.

Raport o stanie gminy w roku 2018:

Raport do pobrania (2699kB) pdf

Zgłoszenie do przewodniczącej rady (14kB) word

Klauzula informacyjna (15kB) word

Sesja Rady Gminy Rypin, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się o godz. 11.00 w dniu 26 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (30 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 sierpnia 2023, 09:41:17)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (17 czerwca 2024, 11:18:47)
Zmieniono: dodano termin obrad sesji rady gminy w czerwcu 2024 roku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2269