zamówienie na:

Dostawa miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DP.2710.08.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 21 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Rypin, 24.07.2014 r. DP.2710.08.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem" Numer postępowania DP.2710.08.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem" w oznaczonym terminie wpłynęło osiemnaście ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez SKŁADNICĘ ARTYKUŁÓW MASOWYCH „WĘGLOPASZ” Spółka Jawna 86-031 Osielsko, Żołędowo , ul. Koronowska 38 Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto – 95 460,30 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 30/100). Wójt Gminy RYPIN Janusz Tyburski  
Zapytanie ofertowe pobierz (55kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (16kB) word
Załącznik nr 2 - Projekt umowy pobierz (159kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żołnowski (11 lipca 2014, 09:19:38)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (25 lipca 2014, 14:55:23)
Zmieniono: Dodano wynik zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1474