zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr Cetki - Czyżewo od km 1+510 do km 2+980 etap II

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.271.02.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 2 marca 2015  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej do pobrania jako plik PDF 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (277kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (530kB) pdf
Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz (225kB) pdf
Wyjaśnienia do SIWZ pobierz (737kB) pdf
Załącznik nr 1 do wyjaśnień - Przekroje konstrukcyjne pobierz (106kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (19kB) word
SIWZ pobierz (1203kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (17kB) word
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy pobierz (28kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie pobierz (16kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie pobierz (14kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie pobierz (13kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz robót pobierz (13kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz osób pobierz (12kB) word
Załącznik nr 8 - Informacja o podwykonawcach pobierz (39kB) word
Załącznik nr 9 - Projekt umowy pobierz (725kB) pdf
Załącznik nr 10 - Opis techniczny + przedmiar robót pobierz (71kB) word
Załącznik nr 11 - Część rysunkowa pobierz (7292kB) pdf
Załącznik nr 12 - SST Wykonania i odbioru robót pobierz (380kB) word

metryczka


Opublikował: Roman Michalski (12 lutego 2015, 10:52:21)

Ostatnia zmiana: Roman Michalski (15 kwietnia 2015, 11:21:26)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1135