zamówienie na:

Budowa studni oraz wykonanie obudowy studni głębinowej nr 4 wraz z budową przyłącza wody nieuzdatnionej na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Borzymin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 16 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (1172kB) pdf
Informacja o wyborze Wykonawcy pobierz (757kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (199kB) pdf
SIWZ pobierz (374kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (53kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie pobierz (38kB) word
Załącznik nr 3 - Wykaz robót pobierz (48kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie pobierz (38kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz osób pobierz (45kB) word
Załącznik nr 6 - Oświadczenie pobierz (36kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (245kB) pdf
Załącznik nr 8 - Projekt budowlany pobierz (28320kB) zip
Załącznik nr 9 - Opis i przedmiar robót pobierz (43kB) word
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna pobierz (267kB) zip
Załącznik nr 11 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej pobierz (37kB) word

metryczka


Opublikował: Roman Michalski (1 kwietnia 2015, 14:49:28)

Ostatnia zmiana: Roman Michalski (20 maja 2015, 10:20:56)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3553