zamówienie na:

Transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin na rok 2017

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RiRW.271.ZO.5.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2017  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (663kB) pdf
Zapytanie ofertowe pobierz (622kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pobierz (285kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy pobierz (33kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o speł. warunków udziału w postępowaniu pobierz (26kB) word
Załącznik nr 4 - Projekt umowy pobierz (338kB) pdf

metryczka


Opublikował: Łukasz Borkowski (18 maja 2017, 13:51:30)

Ostatnia zmiana: Łukasz Borkowski (21 czerwca 2017, 13:49:18)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1141