zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: RRW.271.1.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 26 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Identyfikator postępowania na miniportalu: f8b89919-c3b5-4e58-b8e5-514427b4ba9d
Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00008346/01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1. pobierz (268kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2. pobierz (271kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert pobierz (238kB) pdf
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć pobierz (163kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (126kB) pdf
SWZ pobierz (504kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (27kB) word
Załącznik nr 2 - Ośw. o niepodleganiu wykl. i spełnianiu warunków udziału w post. pobierz (16kB) word
Załącznik nr 3 - Ośw. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp pobierz (15kB) word
Załącznik nr 4 - Projekt umowy pobierz (265kB) pdf
Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO pobierz (15kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (18 lutego 2021, 10:48:30)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (4 marca 2021, 15:38:50)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 496