2005 r.

2005 r.

Protokół nr 29

P R O T O K Ó Ł  Nr XXIX/05 z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 7 grudnia 2005 r.             XXIX  sesja  Rady  Gminy  Rypin  odbyła  się  [...]

Protokół nr 28

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVIII/05 z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 28 października 2005 r.             XXVIII  sesja  Rady  Gminy  Rypin  odbyła  [...]

Protokół nr 27

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVII/05 z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 20 września 2005 r.             XXVII  sesja  Rady  Gminy  Rypin  odbyła  się  [...]

Protokół nr 26

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVI/05 z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 27 lipca 2005 r.             XXVI  sesja  Rady  Gminy  Rypin  odbyła  się  w  [...]

Protokół nr 25

P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/05 z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 22 kwietnia 2005 r.             XXV sesja Rady Gminy Rypin  odbyła  się  w  dniu  22 [...]

Protokół nr 24

  P R O T O K Ó Ł  Nr XXIV/05z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 7 marca 2005 r.             XXIV  sesja  Rady  Gminy  Rypin  odbyła  się  [...]

Protokół nr 23

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/05 z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 28 stycznia 2005 r.             XXIII  sesja  Rady  Gminy  Rypin odbyła się w dniu 28 stycznia [...]

metryczka