Uchwała Nr XXXII/161/06 - sprawozdanie z działalności GOPS za 2005 r.

U C H W A Ł A   Nr XXXII/161/06
RADY GMINY RYPIN
z dnia 7 kwietnia 2006 r.

w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego ośrodka 
                    pomocy społecznej
 
 
          Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Przyjmuje  się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2005 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Piotr Pawłowski

Uchwała do pobrania (26kB) plik

Załącznik do uchwały (39kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (7 kwietnia 2006)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (31 sierpnia 2006, 09:06:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5814