Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Rypin

1/ Projekt uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.

2/ Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy rzeczowej w postaci gorących posiłków dla
    dzieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Rypin.

3/ Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
    opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
    z opłat, jak również trybu ich pobierania.

4/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

5/ Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.

6/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości.

7/ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rypin na 2006 rok.

8/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin” we fragmencie wsi Dylewo na działkach
    o numerach ewidencyjnych : 129, 142/1, 118.

9/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin” we fragmencie wsi Dylewo na działce
    o numerze ewidencyjnych 37.

10/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin” we fragmencie wsi Godziszewy
      na działce o numerze ewidencyjnych 185/5.

11/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin” we fragmencie wsi Głowińsk
      na działce o numerze ewidencyjnych 265.

12/ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie profilaktyki i
      rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.

13/ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przystąpienia
      gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ”.
 

Treść projektów uchwał jest udostępniana w Biurze Rady Gminy Rypin w godzinach urzędowania, pokój nr 14, piętro.

metryczka


Wytworzył: Julita Kwiatkowska (25 września 2006)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (25 września 2006, 14:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1956