2007 r.

2007 r.

Protokół nr 1

 PROTOKÓŁ Nr 1/07z pierwszego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Rypin odbytego w dniu 29 stycznia 2007 r. Pierwsze wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rypin odbyło się w dniu 29 stycznia 2007 r. w sali nr 16 Urzędu Gminy [...]

metryczka