2008 rok

Uchwała nr XIV/98/08
Rady Gminy Rypin
z dnia 21 lutego 2008


w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238 )

Uchwała do pobrania (71kB) pdf

Załącznik do uchwały (644kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chludzińska (21 lutego 2008)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (8 grudnia 2008, 12:12:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2795