2022 r.

2022 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalono uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6k ust. 1 [...]

Podatek rolny na 2022 rok

Stawka podatku rolnego na 2022 rok została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o [...]

Podatek od nieruchomości na 2022 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia [...]

Stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok

Stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia [...]

metryczka