Komisja statutowa

Komisja statutowa

Protokół nr 5

PROTOKÓŁ Nr 5/03z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Gminy Rypin odbytego w dniu 12 czerwca 2003 r.   Posiedzenie komisji statutowej odbyło się w dniu 12 czerwca 2003 r. w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin.Na skład 7 członków komisji [...]

Protokół nr 4

PROTOKÓŁ Nr 4/03z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 14 marca 2003 r. Posiedzenie komisji statutowej odbyło się w dniu 14 marca 2003 r. w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin. Na skład 7 członków komisji [...]

Protokół nr 3

PROTOKÓŁ Nr 3/03z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 13 lutego 2003 r. Posiedzenie komisji statutowej odbyło się w dniu 13 lutego 2003 r. w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin. Na skład 7 członków komisji [...]

Protokół nr 2

PROTOKÓŁ Nr 2/02z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 13 grudnia 2002 r. Posiedzenie komisji statutowej odbyło się w dniu 13 grudnia 2002 r. w sali    nr 16 Urzędu Gminy Rypin. Na skład 7 członków [...]

Protokół nr 1

PROTOKÓŁ Nr 1/02z pierwszego posiedzenia Komisji Statutowej Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 9 grudnia 2002 r. Pierwsze posiedzenie komisji statutowej odbyło się w dniu 9 grudnia 2002 r. w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin. Na skład 7 członków [...]

metryczka