Komisja budżetowa

Komisja budżetowa

Protokół nr 25

P r o t o k ó ł z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 28 grudnia 2004 r.          Na ogólny skład 7 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy uczestniczyło 7. Komisja w składzie :1/ [...]

Protokół nr 24

PROTOKÓŁze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 15 grudnia 2004 r.          Wspólne  posiedzenie wszystkich komisji rady gminy odbyło się w dniu 15 grudnia 2004 r. w sali [...]

Protokół nr 23

PROTOKÓŁze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 6 grudnia 2004 r.           Wspólne  posiedzenie  wszystkich komisji rady gminy odbyło się w dniu 6 grudnia 2004 [...]

Protokół nr 22

Protokół z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 1 grudnia 2004 rok Na ogólny skład 7 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy uczestniczyło 7. Komisja w składzie : 1/ Szalkowski Adam2/ Błaszkiewicz Stanisław3/ Dytrych [...]

Protokół nr 21

P r o t o k ó ł z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 27 sierpnia 2004 rok          Na ogólny skład 7 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy Rypin uczestniczyło 5. Komisja w składzie [...]

Protokół nr 20

P R O T O K Ó Ł ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Rypin odbytego w dniu 27 lipca 2004 r. Wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady gminy odbyło się w dniu 27 lipca 2004 r. w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin.Lista obecności [...]

Protokół nr 19

Protokół z posiedzenia komisji budżetowej Rady Gminy Rypin w dniu 19 lipca 2004 roku          Obecni na posiedzeniu wszyscy członkowie komisji wg listy obecności.Posiedzenie prowadził przewodniczący [...]

Protokół nr 18

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 17 czerwca 2004 r.          Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Rypin odbyło się w dniu 17 czerwca 2004 r. w sali [...]

Protokół nr 17

Protokół z posiedzenia Rady Gminy Rypinw sprawie funkcjonowania pracowni rzeźbiarskiej z dnia 4 czerwca 2004 r. Porządek spotkania : 1. Powitanie zebranych przez dyrektora szkoły pana Jacka Pawłowskiego.2. Obejrzenie przez [...]

Protokół nr 16

PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Rypin odbytego w dniu 12 maja 2004 r.          Wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady gminy odbyło się w dniu 12 maja 2004r. w sali nr 16 [...]

Protokół nr 15

P r o t o k ó ł z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 22 kwietnia 2004 r. Na ogólny skład 7 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy Rypin uczestniczyło 6. Komisja w składzie :1/ Szalkowski Adam 2/ Błaszkiewicz Stanisław3/ [...]

Protokół nr 14

Protokół z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 25 marca 2004 roku Na ogólny skład 7 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy Rypin uczestniczyło 7. Komisja w składzie :1/ Szalkowski Adam2/ Błaszkiewicz Stanisław3/ Dytrych [...]

Protokół nr 13

PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Komisji Oświatowej Rady Gminy Rypin odbytego w dniu 9 marca 2004 r.           Wspólne posiedzenie komisji budżetowej, [...]

Protokół nr 12

P r o t o k ó ł z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 18 lutego 2004 roku          Na ogólny skład 6 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy uczestniczyło 6. Komisja w składzie [...]

Protokół nr 11

P R O T O K Ó Ł ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Komisji Oświatowej Rady Gminy Rypin odbytego w dniu 17 lutego 2004 r.           Wspólne posiedzenie komisji [...]

Protokół nr 10

P r o t o k ó łz posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 11.02.2004 r.           Na ogólny skład 6 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy uczestniczyło 6. Komisja w składzie [...]

Protokół nr 9

PROTOKÓŁze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Komisji Oświatowej Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 27 stycznia 2004 r.           Wspólne posiedzenie komisji budżetowej, [...]

Protokół nr 8

PROTOKÓŁz posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwai Komisji Oświatowej Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 19 grudnia 2003 r. Posiedzenie komisji budżetowej, komisji rolnictwa i komisji oświatowej odbyło się w dniu 19 grudnia 2003 r. w [...]

Protokół nr 7

P r o t o k ó łz posiedzenia komisji budżetowejodbytego w dniu 05 grudnia 2003 roku.           Na ogólny skład 6 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy uczestniczyło 6. Komisja w składzie [...]

Protokół nr 6

Protokółz posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 08 września 2003 roku. Na ogólny skład 6 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy uczestniczyło 6.Komisja w składzie :1/ Szalkowski Adam2/ Błaszkiewicz Stanisław3/ Dytrych Jan4/ [...]

Protokół nr 5

PROTOKÓŁz wyjazdowego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 11 lipca 2003 r.           Wyjazdowe posiedzenie komisji rady gminy odbyło się w Sadłowie Nowym w dniu 11 lipca [...]

Protokół nr 4

P r o t o k ó łz posiedzenia komisji budżetowejodbytego w dniu 12 czerwca 2003 roku. Na ogólny skład 6 członków Komisji Budżetowej Rady Gminy  uczestniczyło 6. Komisja w składzie :1/ Szalkowski Adam2/ Błaszkiewicz Stanisław3/ [...]

Protokół nr 3

PROTOKÓŁze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwai Komisji Oświatowej Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 29 stycznia 2003 r. Wspólne   posiedzenie   komisji   budżetowej,   [...]

Protokół nr 2

PROTOKÓŁz posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Rypinodbytego w dniu 23 stycznia 2003 r. Posiedzenie komisji budżetowej odbyło się w dniu 23 stycznia 2003 r. w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin. Na skład 6 członków komisji oświatowej w [...]

Protokół nr 1

PROTOKÓŁze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Rypin- budżetowej,- rolnictwaodbytego w dniu 28 listopada 2002 r. Posiedzenie otworzył sekretarz gminy Jan Kwiatkowski, który poinformował, że zgodnie z uchwałą rady gminy pierwsze [...]

metryczka