2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Plany inwestycyjne na 2005 r.

2005 rok

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej :

- I etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach : Balin, Głowińsk, Ławy, Rusinowo -
  gmina Rypin,

- II etap budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Kowalki - Sikory - Rypin,

- budowa wodociągu, sieć + przyłącza wieś Jasin - Kwiatkowo - Dylewo - Dębiany.

2. Modernizacja dróg :

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kowalki - Nadróż,

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Balin - Balin,

- modernizacja drogi Starorypin - Godziszewy.

3. Rozwój i modernizacja bazy oświatowej :

- rozbudowa gimnazjum i budowa sali gimnastycznej w Kowalkach,

- dobudowa sali gimnastycznej w Sadłowie,

- budowa stołówki przy Gimnazjum w Kowalkach,

- rozbudowa boisk i terenów sportowych przy szkołach Borzymin i Sadłowo.

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- renowacja parku i pałacu w Sadłowie oraz budowa ścieżki rowerowej.

metryczka


Wytworzył: Zofia Milarska (3 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (3 stycznia 2005, 11:15:37)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (18 stycznia 2005, 09:46:57)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5200