XXIV sesja

XXIV sesja

Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w formie ryczałtu kwartalnego na 2005 rok

                                         &nbs [...]

Projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Rypin

P r o j e k t UCHWAŁA Nr ___/____/05RADY GMINY RYPINz dnia ____________ w sprawie programu ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki odpadami [...]

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

                                         &nbs [...]

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

P r o j e k t U C H W A Ł A   Nr __/__/05RADY GMINY RYPINz dnia ___________________ w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli           Na  podstawie  art.  30  [...]

Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii biblioteki publicznej

  P r o j e k t   UCHWAŁA Nr ___/___/05RADY GMINY RYPIN z dnia _________________ w sprawie likwidacji filii biblioteki [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych

P r o j e k t UCHWAŁA Nr ___/___/05RADY GMINY RYPIN z dnia _________________ w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych            [...]

Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok

                                         &nbs [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej

                                         &nbs [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

P r o j e k t   UCHWAŁA Nr ___/___/05RADY GMINY RYPIN z dnia _________________ w sprawie przyjęcia planu pracy komisji [...]

metryczka