Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Rypin

1/ Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok :

   a) podatku od nieruchomości,

   b) podatku od środków transportowych,

   c) podatku rolnego,

   d) podatku leśnego,

   e) podattku od posiadania psów,

   f) opłaty administracyjnej,

   g) opłaty targowej,

2/ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2005 rok,

3/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Treść projektów uchwał jest udostępniana w Biurze Rady Gminy Rypin w godzinach urzędowania, pokój nr 6, parter.

metryczka


Wytworzył: Julita Kwiatkowska (30 listopada 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (1 grudnia 2005, 09:06:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1399