Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 390) starsze aktualności »Obwieszczenie

05.03.2021

ObwieszczenieOBWIESZCZENIE

04.03.2021

o zgromadzeniu materiału dowodowegoOBWIESZCZENIE

04.03.2021

o zgromadzeniu materiału dowodowegoOBWIESZCZENIE

03.03.2021

o wydaniu decyzjiOBWIESZCZENIE

01.03.2021

o zgromadzeniu materiału dowodowegoOBWIESZCZENIE

01.03.2021

o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

26.02.2021

o terminie i porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy RypinOBWIESZCZENIE

25.02.2021

o zakończeniu postępowania administracyjnegoOBWIESZCZENIE

25.02.2021

o podjęciu przez Radę Gminy Rypin uchwały Nr XIX/150/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniaOBWIESZCZENIE

25.02.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym MariankiInformacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

24.02.2021

w sprawie projektu pod nazwą ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rypin na lata 2021-2025'OBWIESZCZENIE

22.02.2021

o przesłanie wniosku o wydanie opiniiZawiadomienie

22.02.2021

ZawiadomienieOBWIESZCZENIE

16.02.2021

o wszczęciu postępowania administracyjnegoInformacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na rozwój sportu

15.02.2021

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie RypinOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

12.02.2021

Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła.Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami (formularz zgłaszania opinii i uwag)

12.02.2021

w sprawie projektu pod nazwą ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rypin na lata 2021-2025'Ogłoszenie o o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

09.02.2021

do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami

08.02.2021

w sprawie projektu pod nazwą ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rypin na lata 2021-2025'OBWIESZCZENIE

03.02.2021

o wszczęciu postępowania administracyjnegoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 390) starsze aktualności »