Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 441) starsze aktualności »Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin

21.01.2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy RypinObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

20.01.2022

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

19.01.2022

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

14.01.2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

14.01.2022

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

11.01.2022

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

11.01.2022

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

05.01.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na wymiane źródeł ciepła w budynkach mieszkalnychOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

05.01.2022

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych.Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

20.12.2021

o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy RypinOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

23.11.2021

oterminie i porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy RypinObwieszczenie

19.11.2021

ObwieszczenieOBWIESZCZENIE

16.11.2021

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głowińsk”OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

10.11.2021

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sikory”OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

09.11.2021

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,Obwieszczenie

04.11.2021

ObwieszczenieOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

02.11.2021

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoKOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYPIN

02.11.2021

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 rokuOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

29.10.2021

o statystycznej liczbie dzieci w 2021 r.Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin

29.10.2021

o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla oddziałów przedszkolnych w 2021 r.Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 441) starsze aktualności »