Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 334) starsze aktualności »OBWIESZCZENIE

09.07.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOBWIESZCZENIE

09.07.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOBWIESZCZENIE

07.07.2020

o wydaniu decyzjiOBWIESZCZENIE

07.07.2020

o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnieńObwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.07.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

24.06.2020

o wydaniu decyzjiOBWIESZCZENIE

23.06.2020

o zakończeniu postępowania administracyjnegoInformacja

22.06.2020

o organizowanym zgromadzeniuOgłoszenie

19.06.2020

o terminie i porządku obrad XVII sesji Rady Gminy RypinRozporządzenie Nr 8/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

18.06.2020

Rozporządzenie Nr 8/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzikówOgłoszenie

05.06.2020

rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 8/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzikówOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

25.05.2020

o terminie i porządku obrad XVI sesji Rady Gminy RypinOBWIESZCZENIE

11.05.2020

o wydaniu decyzjiOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych

24.04.2020

o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnychOBWIESZCZENIE

23.03.2020

o przesłaniu wniosku o wydanie opiniiOBWIESZCZENIE

23.03.2020

o wszczęciu postępowaniaOgłoszenie

28.02.2020

zrządzenie odstrzału sanitarnego dzikówRozstrzygnięcie otwartgo konkursu ofert dla klubów sportowych

26.02.2020

na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie RypinOgłoszenie

11.02.2020

Ogłoszenie o naborzeOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

29.01.2020

o naborze kandydatów do komisji konkursowejAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 334) starsze aktualności »