Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 352) starsze aktualności »Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

17.09.2020

o terminie i porządku obrad XIXsesji Rady Gminy RypinOBWIESZCZENIE

15.09.2020

o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOBWIESZCZENIE

11.09.2020

o wydaniu decyzjiOBWIESZCZENIE

10.09.2020

o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOBWIESZCZENIE

10.09.2020

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Puszcza MiejskaOBWIESZCZENIE

10.09.2020

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Puszcza MiejskaOBWIESZCZENIE

10.09.2020

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Godziszewy, przy drodze publicznej kategorii wojewódzkiej nr 563OBWIESZCZENIE

10.09.2020

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Godziszewy, przy drodze publicznej kategorii wojewódzkiej nr 563OBWIESZCZENIE

08.09.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnegoObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

08.09.2020

o wydanych postanowieniachOBWIESZCZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO

07.09.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnegoObwieszczenie Marszałka Województwa

04.09.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnegoOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

27.08.2020

o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyInformacja

18.08.2020

InformacjaObwieszczenieo zakończeniu postępowania administracyjnego

31.07.2020

obwieszczenieo zakończeniu postępowania administracyjnegoObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin

30.07.2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy RypinObwieszczenie

27.07.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnegoOgłoszenie o szacowaniu szkód spowodowanych przez grad

27.07.2020

Ogłoszenie o szacowaniu szkód spowodowanych przez gradObwieszczenie

24.07.2020

ObwieszczenieObwieszczenie

24.07.2020

obwieszczenieAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 352) starsze aktualności »