Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA
  · Status gminy
  · Lokalizacja
  · · mapa
  · Insygnia gminy
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Związki i stowarzyszenia
  · · Komisje Rady Gminy
  · Realizacja zadań publicznych
  · Rejestr zbiorów danych osobowych
  · Rejestr instytucji kultury
  · Raport o stanie gminy w roku 2018
  · Raport o stanie gminy w roku 2019
  · RODO Klauzule informacyjne
 AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
 WYBORY PREZYDENTA RP
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · · Urząd gminy
  · · Baza magazynowo - warsztatowa
  · Rada gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · · Kadencja 2002 - 2006
  · · · Kadencja 2006 - 2010
  · · · Kadencja 2010 - 2014
  · · · Kadencja 2014 - 2018
  · · · Kadencja 2018 - 2023
  · · Komisje
  · · · Komisje 2002 - 2006
  · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · Komisja rolnictwa
  · · · · Komisja oświatowa
  · · · · Komisja budżetowa
  · · · · Komisja zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego
  · · · · Komisja statutowa
  · · · Komisje 2006 - 2010
  · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · Komisja rolnictwa i rozwoju wsi
  · · · · Komisja oświatowa
  · · · · Komisja budżetowa
  · · · · Komisja zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego
  · · · Komisje 2010-2014
  · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · Komisja rolnictwa i rozwoju wsi
  · · · · Komisja budżetowa
  · · · · Komisja oświatowa
  · · · · Komisja zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego
  · · · Komisje 2014 - 2018
  · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · Komisja rolnictwa i rozwoju wsi
  · · · · Komisja budżetowa
  · · · · Komisja oświatowa
  · · · · Komisja zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego
  · · · Komisje 2018 - 2023
  · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · Komisja skarg, wniosków i petycji
  · · · · Komisja rolnictwa i rozowju wsi
  · · · · Komisja budżetowa
  · · · · Komisja oświatowa
  · · · · Komisja zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Zadania i kompetencje
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · · Referat finansowy
  · · · Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Informacji Publicznej
  · · · Stanowisko ds. Oświaty
  · · · Sekretariat
  · · · Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  · · · Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Wojskowych
  · · · Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych
  · · · Stanowisko ds. Informatyzacji
  · · · Radca prawny
  · · · Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  · · · Stanowisko ds. Promocji i Funduszy Unijnych
  · · Regulamin organizacyjny
  · · · ZARZĄDZENIE NR 58/05
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · · Rozdział 1
  · · · · Rozdział 2
  · · · · Rozdział 3
  · · · · Rozdział 4
  · · · · Rozdział 5
  · · · · Rozdział 6
  · · · · Rozdział 7
  · · · Załączniki
  · · · · NR 1
  · · · · NR 2
  · · · · NR 3
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Regulamin naboru
  · Jednostki organizacyjne, GOPS, Instytucja kultury, OSP
  · · Szkoły
  · · · Gimnazjum w Kowalkach
  · · · SP Borzymin
  · · · SP Sadłowo
  · · · SP Starorypin Rządowy
  · · · SP Stępowo
  · · · SP Zakrocz
  · · Gminna Biblioteka Publiczna
  · · GOPS
  · · · Informacje podstawowe
  · · · Sprawozdania
  · · · · 2002 r.
  · · · · 2003 r.
  · · · · 2004 r.
  · · · · 2005 r.
  · · · · 2006 r.
  · · · · 2007 r.
  · · · · 2008 r.
  · · · · 2009 r.
  · · · · 2010 r.
  · · · · 2011 r.
  · · · · 2012 r.
  · · · · 2013 r.
  · · · · 2014 r.
  · · Ochotnicze Straże Pożarne
  · · · Zarząd
  · · · Typ S
  · · · · OSP Stępowo
  · · · · OSP Kowalki
  · · · · OSP Sadłowo
  · · · · WOSP Zakrocz
  · · · Typ M
  · · · · OSP Godziszewy
  · · · · OSP Rypałki
  · · · · OSP Czyżewo
  · · · Bez wyposażenia
  · · · · OSP Zakrocz
  · Jednostki pomocnicze - sołectwa
  · · Fundusz sołecki
  · Plan pracy komisji rewizyjnej
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009 r.
  · · 2010 r.
  · · 2011 r.
  · · 2012 r.
  · · 2013 r.
  · · 2014 r.
  · · 2015 r.
  · Sesje Rady Gminy Rypin
 URZĄD GMINY
  · Dane teleadresowe
  · Tabela informacyjna
  · Czas pracy urzędu
  · Nr konta bankowego, NIP, REGON
  · Pracownicy urzędu - urząd gminy
  · Pracownicy urzędu - baza magazynowo - warsztatowa
  · Kompetencje referatów
  · Regulamin organizacyjny
  · Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  · · Zasady zatrudniania
  · Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  · Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborach na wolne stanowiska urzędnicze
  · Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  · Petycje
  · · Treść petycji (skan)
  · · Sposób załatwienia petycji (skan)
  · Galeria
  · · Wójt Gminy
  · · Sekretarz
  · · Skarbnik
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Strategia rozwoju
  · Uchwały
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · · · 2002 r.
  · · · · 2003 r.
  · · · · 2004 r.
  · · · · 2005 r.
  · · · · 2006 r.
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · · 2006 r.
  · · · · 2007 r.
  · · · · 2008 r.
  · · · · 2009 r.
  · · · · 2010 r.
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · Kadencja 2014 - 2018
  · · · Kadencja 2018 - 2023
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · · · 2002 - 2006
  · · · · 2002 r. - 2004 r.
  · · · · · Komisja budżetowa
  · · · · · Komisja oświatowa
  · · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · · Komisja rolnictwa
  · · · · · Komisja statutowa
  · · · · · Komisja zdrowia, opieki i bezpieczeństwa publicznego
  · · · · 2005 r.
  · · · · · Komisja budżetowa
  · · · · · Komisja oświatowa
  · · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · · Komisja rolnictwa
  · · · · · Komisja statutowa
  · · · · · Komisja zdrowia, opieki i bezpieczeństwa publicznego
  · · · · 2006 r.
  · · · · · Komisja budżetowa
  · · · · · Komisja oświatowa
  · · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · · Komisja rolnictwa
  · · · · · Komisja zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego
  · · · 2006 - 2010
  · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · · 2007 r.
  · · · · · 2008 r.
  · · · · · 2009 r.
  · · · · · 2010 r.
  · · · · Komisja oświatowa
  · · · · · 2007 r.
  · · · · · 2008 r.
  · · · · · 2009 r.
  · · · · · 2010 r.
  · · · · Komisja budżetowa
  · · · · · 2007 r.
  · · · · · 2008 r.
  · · · · · 2009 r.
  · · · · · 2010 r.
  · · · · Komisja rolnictwa i rozwoju wsi
  · · · · · 2007 r.
  · · · · · 2008 r.
  · · · · · 2009 r.
  · · · · · 2010 r.
  · · · · Komisja zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego
  · · · · · 2007 r.
  · · · · · 2008 r.
  · · · · · 2009 r.
  · · · · · 2010 r.
  · · · 2010-2014
  · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · · 2010 r.
  · · · · · 2011 r.
  · · · · · 2012 r.
  · · · · · 2013 r.
  · · · · Komisja oświatowa
  · · · · · 2010 r.
  · · · · · 2011 r.
  · · · · · 2012 r.
  · · · · · 2013 r.
  · · · · Komisja budżetowa
  · · · · · 2010 r.
  · · · · · 2011 r.
  · · · · · 2012 r.
  · · · · · 2013 r.
  · · · · Komisja rolnictwa i rozwoju wsi
  · · · · · 2010 r.
  · · · · · 2011 r.
  · · · · · 2012 r.
  · · · · · 2013 r.
  · · · · Komisja zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego
  · · · · · 2010 r.
  · · · · · 2011 r.
  · · · · · 2012 r.
  · · · · · 2013 r.
  · Imienne wykazy głosowań radnych
  · Postać dokumentów
  · · Uchwały
  · · Protokoły
  · Akty Prawne, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie
  · Prawo miejscowe
  · Zarządzenia
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Informacje podstawowe
  · · Budżet na rok 2003
  · · Budżet na rok 2004
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Budżet na rok 2016
  · Zmiany budżetu
  · · 2004 r.
  · · · I
  · · · II
  · · · III
  · · · IV
  · · · V
  · · 2005 r.
  · · · I
  · · · II
  · · · III
  · · · IV
  · · · V
  · · 2006 r
  · · · I
  · · 2007 r.
  · · 2008 r.
  · · 2009 r.
  · · 2010 r.
  · · 2011 r.
  · · 2012 r.
  · · 2013 r.
  · · 2014 r.
  · · 2015 r.
  · · 2016 r.
  · Majątek gminy
  · · 2003 r.
  · · 2004 r.
  · · 2005 r.
  · · 2006 r.
  · · 2007 r.
  · · 2008 r.
  · · 2009 r.
  · · 2010
  · · 2011 r.
  · · 2012 r.
  · · 2013 r.
  · Majątek jednostek organizacyjnych
  · · 2004 r.
  · · 2005 r.
  · · 2006 r.
  · · 2007 r.
  · · 2008 r.
  · · 2009 r.
  · · 2010 r.
  · · 2011 r.
  · · 2012 r.
  · · 2013 r.
  · Dług publiczny
  · · 2003 r.
  · · 2004 r.
  · · 2005 r.
  · · 2006 r.
  · · 2007 r.
  · · 2008 r.
  · · 2009 r.
  · · 2010 r.
  · · 2011 r.
  · · 2012 r.
  · · 2013 r.
  · · 2014 r.
  · · 2015 r.
  · Realizacja inwestycji
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · Sprawozdania RB
  · Sprawozdania finansowe
  · Informacje z wykonania budżetu gminy (w tym ulgi, odroczenia)
  · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · Interpretacje indywidualne
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Wycinka drzew
  · Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  · SIOS
  · Gospodarka odpadami
  · Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  · Harmonogram wywozu odpadów
  · Harmonogram odbioru ponadgabarytowych odpadów komunalnych
  · Poziom recyklingu i bio
  · Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
  · Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
  · Rejestr działalności regulowanej
  · Prognozy oddziaływania na środowisko
  · Opracowania ekofizjograficzne
  · Azbest
  · Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  · Woda i ścieki
  · Plany polowań kół łowieckich
  · Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
  · INFORMACJE O ODBIORZE I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY RYPIN ORAZ OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGU
 PLANY, PROGRAMY DZIAŁANIA, REGULAMINY
  · Plan rozwoju lokalnego
  · Plan rozwoju miejscowości Balin
  · Plan rozwoju miejscowości Starorypin Rządowy
  · Plan Odnowy Miejscowości Balin na lata 2015 - 2021
  · Plan rozwoju miejscowości Stępowo
  · Plan rozwoju miejscowości Zakrocz
  · Plan Odnowy Miejscowości Czyżewo - Rakowo
  · Plan Odnowy Miejscowości Dylewo
  · Plan Odnowy Miejscowości Rypałki Prywatne
  · Plan Odnowy Miejscowości Kowalki
  · Plan Odnowy Miejscowości Rusinowo
  · Plan Odnowy Miejscowości Borzymin
  · Plan Odnowy Miejscowości Godziszewy
  · Plan Odnowy Miejscowości Dębiany
  · Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
  · · Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  · · · 2003 r.
  · · · 2004 r.
  · · · 2005 r.
  · · · 2006 r.
  · · · 2007 r.
  · · · 2008 r.
  · · · 2009 r.
  · · · 2010 r.
  · · · - 2011 r.
  · · · 2012 r.
  · · · 2013 r.
  · · · 2014 r.
  · · · 2015 r.
  · · Sprawozdania z wykonania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  · · · 2003 r.
  · · · 2004 r.
  · · · 2005 r.
  · · · 2006 r.
  · · · 2007 r.
  · · · 2008 r.
  · · · 2009 r.
  · · · 2010 r.
  · · · 2011 r.
  · · · 2012
  · · · 2013 r.
  · · · 2014 r.
  · Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rypin w latach 2014 - 2020
  · Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020
  · Program aktywności lokalnej na lata 2010-2013
  · Program współpracy Gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  · Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin
  · Regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów ,,Honorowy Obywatel Gminy Rypin' i ,,Zasłużony dla Gminy Rypin'
  · Regulamin dotowania demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Rypin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  · Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym dziłalności gospodarczej na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
  · Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rypin
  · Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rypin
  · Program Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023
 P R Z E T A R G I
  · Plan postepowań o udzielenie zamówień
  · PRZETARGI UZP
  · Zapytania ofertowe
  · Przetargi - zbycie,dzierżawa,najem mienia komunalnego
  · Zamówienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 KONTROLE
  · Kontrole wewnętrzne
  · · Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej
  · · Przeprowadzone kontrole wewnętrzne
  · · Protokoły pokontrolne
  · Kontrole zewnętrzne
  · · Przeprowadzone kontrole zewnętrzne
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw
  · Podania, wnioski, skargi i petycje
  · · Informacja
  · · Podstawa prawna
  · Zaświadczenia
  · Rejestry i ewidencje
  · Ewidencja ludności - obowiązek meldunkowy
  · · Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
  · Dowody osobiste
  · · Wnioski do pobrania i informacje
  · Udostępnianie informacji publicznej
  · Ewidencja działalności gospodarczej
  · · Informacje podstawowe
  · · Informacje o podmiotach gospodarczych
  · · Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · Wniosek
  · Podziały nieruchomości
  · Ochrona środowiska
  · Dodatki mieszkaniowe
  · Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny
  · Stypendia szkolne
  · · Uchwała i regulamin
  · · Podstawowe informacje
  · · Jak załatwić sprawę?
  · · Wniosek
  · Podatki i opłaty lokalne
  · · Jak załatwić sprawę?
  · · 2003 r.
  · · 2004 r.
  · · 2005 r.
  · · 2006 r.
  · · 2007 r.
  · · 2008 r.
  · · 2009 r.
  · · 2010 r.
  · · 2011 r.
  · · 2012 r.
  · · 2013 r.
  · · 2014 r.
  · · 2015 r.
  · · 2016 r.
  · Młodociani pracownicy
  · ePUAP - składanie dokumentów przez internet
  · Wydanie warunków na zjazd z drogi gminnej
  · Zezwolenie na usunięcie drzewa
  · Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych w 2016 roku
  · Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  · Działalność lobbingowa
  · Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
  · Wniosek o promesę przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Wójt
  · · 2013 r.
  · · 2014 r.
  · · 2015 r.
  · · 2016 r.
  · · 2017 r.
  · · 2018 r.
  · · 2018 rok
  · · 2020 r.
  · Sekretarz
  · · 2012 r.
  · · 2013 r.
  · · 2014 r.
  · · 2015 r.
  · · 2016 r.
  · · 2017 r.
  · · 2018 r.
  · Skarbnik
  · · 2012 r.
  · · 2013 r.
  · · 2014 r.
  · · 2015 r.
  · · 2016 r.
  · · 2017 r.
  · · 2018 r.
  · Rada Gminy
  · · Kadencja 2010 - 2014
  · · · 2013 r.
  · · Kadencja 2014 - 2018
  · · · 2015 r.
  · · · 2016 r.
  · · · 2017 r.
  · · · 2018 r.
  · · Kadencja 2018 - 2023
  · · · 2019 r.
  · · · 2020 r.
  · Kierownik GOPS w Rypinie, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach
  · · 2013 r.
  · · 2014 r.
  · · 2015 r.
  · · 2016 r.
  · · 2017 r.
  · · 2018 r.
  · Wzór oświadczenia majątkowego
 ARCHIWUM
  · Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych
  · · Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych w 2015 roku
  · WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
  · · Do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.
  · · Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (tablice ogłoszeń) na terenie gminy Rypin
  · · Obwody głosowania
  · · Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  · · Warunki udziału w głosowaniu
  · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · Wyniki głosowania dostępne ze strony PKW
  · WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  · WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011
  · WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 2012
  · NABÓR
  · WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  · · Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów
  · · Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  · · Komunikaty Komisarza Wyborczego we Włocławku
  · · Okręgi wyborcze i obwody głosowania - uchwały rady gminy
  · · Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Starosty Rypińskiego, Wójta Gminy Rypin - granice okręgu wyborczego
  · · Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  · · Tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji wyborczych (uchwała PKW i druki zgłoszeń)
  · · Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej
  · · Oświadczenia lustracyjne kandydatów na radnych i wójtów
  · · Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania miejskich, gminnych komisji wyborczych
  · · Gminna Komisja Wyborcza w Rypinie
  · · · Uchwała Nr 4/14 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady Gminy Rypin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  · · · Uchwała Nr 5/14 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  · · · O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Gminy Rypin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  · · · O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rypin w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  · · Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin z dnia 16 października 2014 r. o obwodach głosowania
  · · Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych
  · · Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie z dnia 17 października 2014 r. o zasadach losowania numerów list dla kandydatów n ardnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  · · Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie z dnia 17 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  · · KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 18 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  · · Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  · · · Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych z pełnionymi funkcjami
  · · Wizualizacja wyborów samorządowych
  · · Wyniki wyborów
  · · · Wyniki wyborów Wójta Gminy Rypin
  · · · Wyniki wyborów do Rady Gminy Rypin
  · WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 10.05.2015 r.- Kalendarz wyborczy
  · · Strona Państwowej Komisji Wyborczej
  · · Informacje ogólne
  · · Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  · · Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  · · Głosowanie korespondencyjne
  · · Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
  · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · Wyniki wyborów - I tura
  · REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - 6 WRZEŚNIA 2015 R.
  · Infomacje ogólne, zgłoszenia kandydatów do OKW ds. referendum
  · WYBORY DO SEJMU I SENATU RP-25.10.2015 R.
  · · Informacje ogólne
  · · Aktualności PKW
  · · Strony Państwowej Komisji Wyborczej
  · · Wyniki wyborów
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · · Wyniki wyborów
  · Wybory Samorządowe 2018
  · · Wizualizacja wyborów, wyniki wyborów
  · Wybory
  · Wybory ławników
  · Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  · WYBORY