Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 364) starsze karty »
numer wpisu:

2023/B/5

data: 29 maja 2023
zakres przedmiotowy: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 82/9, 85/5, 85/10 w obrębie Stawiska, gmina Rypin”.
dane
wnioskodawcy:
KPE FARMS 3 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/17

data: 27 marca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 55, 56/1, 60 w obrębie Kwiatkowo, gmina Rypin”
nazwa
podmiotu:
AGRO FARMS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/2

data: 13 marca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypałki Prywatne i nr 120301C Podole-Starorypin Rządowy”
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/1

data: 7 marca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120307C Rypałki Prywatne-Stawiska od km 1+530 do km 4+398 i nr 120305C Stawiska-Linne-Jasin-Kwiatkowo od km 1+194 do km 2+159”.
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2021/B/18

data: 8 lutego 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDROB S.A.” przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 121/7 w miejscowości Puszcza Miejska, gm. Rypin
nazwa
podmiotu:
CEDROB S.A.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2021/B/14

data: 8 lutego 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego - chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zwiększenie obsady w chlewni istniejącej” przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewid. 179 w miejscowości Linne - gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
Wójt Gminy Rypin
miejsce przechowywania: Referat Rozlnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/A/2

data: 30 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypałki Prywatne i nr 120301C Podole-Starorypin Rządowy”
dane
wnioskodawcy:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/A/1

data: 27 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120307C Rypałki Prywatne-Stawiska od km 1+530 do km 4+398 i nr 120305C Stawiska-Linne-Jasin-Kwiatkowo od km 1+194 do km 2+159”.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2021/B/13

data: 26 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
nazwa
podmiotu:
EkoPolska Mojzesowicz Sp. k.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/14

data: 17 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 203 w obrębie Godziszewy, gmina Rypin”
nazwa
podmiotu:
KFE FARMS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 364) starsze karty »