Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo etap II od km 0+770 do km 1+662

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.2.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 marca 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)