Informacja - podatek akcyzowy09.08.2019

Informacja - podatek akcyzowy

09.08.2019

Urząd Gminy Rypin informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w pokoju nr 22 przyjmowane będą wnioski wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi 100,00 zł razy ilość ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu wynosi 1 zł za 1 litr oleju napędowego.

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego od 1 stycznia 2019 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do chowu lub hodowli bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi 30 razy średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z ARiMR potwierdzające średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2466)

Przyznany zwrot podatku akcyzowego zostanie przekazany na wskazany we wniosku rachunek bankowy do 31 października 2019 r.


Do pobrania:

Wniosek (871kB) pdf

Zestawienie faktur (11kB) word

metryczka


Wytworzył: Iwona Grabarczyk (9 sierpnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (9 sierpnia 2019, 12:20:38)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (9 sierpnia 2019, 12:36:29)
Zmieniono: dodanie plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 275