Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin16.07.2020

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

16.07.2020

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:  
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XVIII sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji rady gminy odbytej w dniu 24 czerwca 2020 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XVIII sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rypin umowy współpracy uczestników Klastra Energii ’’Gminy Rypin”.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych  w obrębie ewidencyjnym Godziszewy, przy drodze publicznej kategorii wojewódzkiej nr 563.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębie ewidencyjnym Puszcza Miejska.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji.
 
9. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
11. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
12. Zakończenie obrad XVIII sesji rady gminy.
 
 
  Przewodnicząca Rady       
                  
                     Wiesława Sokołowska     

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (16 lipca 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (16 lipca 2020, 12:01:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127