Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin17.09.2020

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

17.09.2020

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2020 roku o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XIX sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji rady gminy odbytej w dniu 23 lipca 2020 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XIX sesji rady gminy.
 
2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rypin za pierwsze półrocze 2020 roku.
 
3. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rypin informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.
 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2020 rok.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rypin na rok szkolny 2020/2021.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Rypin.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Marianki.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rypin”.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rypin.
 
10. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
12. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
13. Zakończenie obrad XIX sesji rady gminy.


Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (17 września 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (17 września 2020, 10:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126