Zwrot podatku akcyzowego15.01.2021

Zwrot podatku akcyzowego

15.01.2021

Urząd Gminy Rypin informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. w pokoju nr 22 przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1sierpnia 2020 r.do 31 stycznia 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 100 x ilość ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu wynosi 1 zł za 1 litr oleju napędowego.

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego od 1 stycznia 2019 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do chowu lub hodowli bydła.

W tym przypadku limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 30 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie  z ARiMR potwierdzające średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Przyznany zwrot podatku akcyzowego zostanie przekazany na wskazany we wniosku rachunek bankowy do 30 kwietnia 2021 roku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2466).

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Rypin, pokój nr 22 lub ze strony internetowej www.rypin.pl.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (871kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Grabarczyk (15 stycznia 2021)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (15 stycznia 2021, 13:09:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99