Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.14.01.2022

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

14.01.2022

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin, Wójt Gminy Rypin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej (463kB) pdf

Formularz zgłoszeniowy do komisji (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzena Zdrojewska (14 stycznia 2022)
Opublikował: Marcin Żołnowski (14 stycznia 2022, 13:35:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137